Redovisning

REDOVISNING I ÖREBRO

När du har lämnat in materialet till mig sammanställer jag din redovisning. Du får tillbaka en avstämd Balans- & Resultaträkning med periodiserade siffror. Om du behöver lämna månadsbokslut till din bank så utför jag det, kanske tillsammans med en budget/kalkyl.

Vid avstämning så utförs naturligtvis en kontroll av momsen som jag registrerar på Skatteverket åt dig.

 

EN MÅNATLIG REDOVISNINGSTJÄNST

 

Varje månad får du en resultat- och balansräkning där du kan följa ditt företags utveckling. Tillsammans med resulat- och balansräkningen skickar jag med en kvittens från Skatteverket, samtidigt som jag meddelar dig hur mycket du ska betala in till ditt skattekonto.

Om du vill går vi igenom din redovisning och tar upp de frågor som uppstår. Om du eller din bank vill ha en periodisk rapport så hjälper jag dig med detta. Alternativt om du behöver ett underlag för att ta ett beslut i något annat ärende. Söker du ett kunnigt företag inom redovisning i Örebro, vänd dig då till mig på Redovisningstjänst Norden.

RESULTATET TALAR FÖR SIG SJÄLV!

Det finns mer än 30 års erfarenhet av olika redovisnings och företagsrelaterade tjänster.

 

Totaltjänster för dig.

 

KONTAKT

Kyrkogatan 11

70210 Örebro

 

0702341677

 

info@rtn.nu

 

www.rtn.nu

 

F- skatt finnes

MEDLEM I FAR

 

Copyright © All Rights Reserved

Redovisning/Bokföring, Bokslut, Bokslutsrapport, Årsredovisning, Deklaration